MACHÁČKOVÁ  Magdaléna  IČ:60581581

Úvod - o firmě

__________________________________________________________________________________________________________

  "Zdánlivě malé věci" rozvíjejí kreativitu, mohou napomáhat dětem v nauce i v získávání základních dovedností

  i poznávání nového - pro svůj rozvoj, nauku a kreativitu, jako je koncepce podávána vlastnostmi vloženými (pokud to je vhodné a lze) aby posloužily produkty dětem i lidem zdravým i se zdravotním omezením a zaručovaly ěžným prodejem i ditribucí distingovaným způsobem stejné potřeby dětem a osobám , zároveň v koncepci univerzálně vytvořených produktů v jednotě stejné pořizovací hodnoty ( - nákupní ceně, což v mnohém nemají právě lidé i děti s handicapem a to bychom měli podporovat),

nepřehlížet ve spojitosti příjemného s užitečným a to skze nákupy, kdy tyto produkty se vlastně zároveň hodí do každé domácnosti a v dobrém je to tím nejlepším - jakkoliv společností i námi jednotlivci  p o d p o r o v a t.  

        

Dobrý den vážení obchodní přátelé, milé děti i rodiče , uživatelé D R Ž Á K Ů  pro nápojové obaly (TPkrabičky)

                                                             speciální hmatové MAGNETICKÉ  P E X E S O  aj.

dovoluji si vás  přivítat na webových stránkách a seznámit vás s firmou, jejím vznikem a výrobky - produkty nosičů pro nápojové i průmyslové  obaly, usnadňující i zpříjemňující život, v užitnosti každodenního používání v domácnostech a napomáhající lidem, zaměřené na rozvoj i na nauku dětí, kreativní tvořivost dětí s prvonaukou všech dovedností, které mají umět předškolní děti. Ve speciálních verzích jsou vhodnými pro odvážné děti se zdravotním omezením -  kdy těmto dětem patří také rozvoj a nauka a jako jedna z mála firem jsme vytvořili a uzpůsobily totožné řady grafiky a jeden vzor může být přínosmým pro handicapované osoby vč. dětí.

V plastu n o s i č e - produkty mohou napomáhat a mít své místo v každé domácnosti a nejen tk napomáhat zdravým, ale i se zdravotním omezením. 

Vystřihovánky a vykreslovánky se skládankou vyplynuly nejen z nedostku naukových potřeb pro menších dětí (předškolního věku), kdy jsou "naučným a podpůrným"  programem zaměřeným na jejich rozvoj, učení, tvořivost, vjem z barev i odstínů, koncentrace na přesný střih,  paměť a logické myšlení u skládanek, podporují grafomotoriku i motoriku a koordinaci rukou, prostorové vidění a vjem tvarů všeobecně,

D r ž á k y jsou k užitku i pro radosti.  nejen ke kreativní  tvorbě i na získání nutných znalostí a dovedností u předškoláků , vždyť u 3v1 je výsledným produktem i jejich motivační dárek - nosič pítek - kdy se děti mohou osvěžit nápoji a načerpat tak potřebnou energii.

Princip "skládaní" základ. pásu D r ž á k ů je důmyslně a jednoduše sestaven přes ohyby a s boční seskládanou rukojetí - opírající se o jednu stěnu nápoj. obalu - TetraPak krabičky/krabičky, aby nevytlačila obsah tekutin. Tvůrčí myšlenka se se od základních tvarů rozvíjí a vznikají postupně jednotlivé druhy i vzory.  Mohou být z prapíru i z trvanlivého PP plastu, aby posloužily danému  účelu a mají být pozitivně  ku prospěchu lidem a dětem, vždyť i tyto malé věci mohou skutečně napomáhat.                                                                          

DRŽÁKY  mají více možných užitných podob, lze jako výtisk je mít k vybarvení i ke střihu  - jako skládanku, nebo je vložit i do obalů jiných ( - do víka od krabic výrobků z vhodného materiálu, kdy si je děti vytsřiihnou, nebo předvyseklé vytlačí k vykreslení, Prospěšné je - že mohou být v borožuře firemních tisků a katalogů výobků obdobných v užitnosti nebo jako doplnění; i v dětských časopisech, jako jednotlivé výseky doplńovat ostatní vhodné zboží a  sortiment s obale "jinak"  ( i jako nadační , nebo  marketingový podůrný prodej , pozornost věnovanou dětem u příležitostí svátků, apod.)

Ponejvíce si zaslouží naši pozornost i z důvodu humánního - kdy prodejem a distribucí podpoříte právě v některých případech - d ě t i 

a  i osoby  se zdravotním omezením - pro možné usnadnění i jejich života pří stáří a k usnadnění i zpříjemnění života. 

Vykreslovánky s ryly/perforací (bigováním) se lépe a snáze dotvarují jsou tak s  vlastností "hmatové" pro nevidomé děti a slabozraké, mohou být se zesílenoou konturou  obvodových linií jako lépe viditelné linie gafiky pro slabozraké děti, a i s předvysekem, nebo pro ty co neumí a nemohou stříhat zcela vyseklé - jsou skutečně i pro všechny odvážné tvořící děti a  osoby i se silně poškozeným zrakem, nebo s oslabenou motorikou a koordinací rukou.. (voskovky jim navíc při kreslení tvoří hmatové stopy k rozeznávání vybarvené plochy).                            Speciální VYKRESLOVÁNKY jsou mezi prvími takto veřejně podávány, aby posloužily všem dětem,  byly k dostání běžně a rodiče mají možnost nejen širšího výběru ale i  dostupnost. 

Můžeme o nich říci že nerozlišují a neselektují ale napomáhají  k jednotném uspokojení potřeb nauky i rozvoje v jednotné ceně při stejném jednom provedení  jako 3v1   :-)    a společně se srozumnými  prodejci a distributory budeme snažit, aby se objevily v běžných obchodech a byly dostupnými i  pro rodiče těchto dětí . .. všechny děti mají stejné potřeby k rozvoji a i milý úsměv i radost ze svých malých úspěchů.

 

 Jsou vytvořeny pro  d ě t i   ku prospěchu, učení, rozvoji  a radosti i užitku ...           

 Všechny zde uváděné výrobky podléhají ochraně vlastnických práv a není možné je rozmnožovat či vyrábět.   

   Ochranná známka je registována na UPV v rejstříku pod č.  354118

1. VŠECHNY dětské držáky s rukojetí   PP plast,  papír,  vymalovánky/vystřihovánky /(skládačka) 

získaly osvědčení jako​ bezpečný výrobek pro  děti : Certifikát č. 16 0385 T/ITC

2. Nosiče obalů na tekutiny (od 100ml do 2,0 li PPplast) získlaly osvědčení a vyhověly zk. na statické dynamické zatížení​

a vyhovují deklarovaným nosnostem, jsou zdravotně nezávadné : Certifikát č. 16 014

Firma je registrována pod GS1 (čárové kódy ), v evidenci EET.

 

Hlavní prodejní aktivity  jsou :  

VLASTNÍ PRODUKCE:    

d r ž á k y  s  rukojetí  -  nosiče pro nápojové i jiné obaly s tekutinami  potravinovými a ostatními  pochutinami                                                                             -  nosiče pro drogeristické aj. tekuté nebezpečné látky, které jsou nepříznivé pro přímý styk s  kůží a ochrání ruce              

 ( nosiče obtažné "uzavřené" a / zásuvné "otevřené")​           

 

 plošný výsek je zhotoven    a)    z  p a p í r u                 (zahrnuje i grafické předlohy vykreslovánek a vystřihovánek se skládankou nosiše)

                                           b)    z polotvrdého plastu PP

                                           c)     lze i z jiných materiálů, vhodných pro  rylování / ohyby 

 

               

 

Dodatkový rozvíjející se program :  výrobky z  c í v e k    (kovový "drátěný" program),

pozn. podléhá vlastnickým právům, bez svolení nelze rozmnožovat a vyrábět

                                                  nabídka jednotlivých vzorů , ( téměř 50 výrobků)

                                                  (objeví se postupně  na  e-shopu)

                                                 

 • Produkce pro děti

 

-  Prodej držáku s rukojetí ve formě   vystřihovánek a vymalovánek   

 

 

   To nejlepší co může vzniknout pro děti  k jejich radosti, rozvoji i užitku - to jsme se snažili dát i tímto způsobem: 

         

 

       VLASTNOSTI   d r ž á k ů  s rukojetí

 • mohou být vyráběny  z PP plastu, nebo papíru
 • jsou díky rylování  jsou  složitelné i rozložitelné z malého plošného seskládaného tvaru, skladné a snadno přenosné
 • jsou ekologické (recyklovatelné) i z plastu nebo papíru
 • jsou hygienické - v plastu se dají omývat
 • snadno se vloží značné množství různorodých obalů (  rylováním - ohýbané části nosiče usnadní přizpůsobení velikosti při obtažení  -  zvětšení/zmenšení do délky i výšky)
 • rukojeť se velmi dobře drží a může být tak v úchopu nápomocna i dětem, handicapovaným lidem, po úrazech  rukou, při nemocech pohybového aparátu a zhoršené  motorice rukou, pro ruce oslabené stářím, mozkové příhodě,- obrně, aj.
 • pořizovací cena je velmi ekonomicky příznivá (doporučenu cena je nízká a lze ji spojit s nadací)
 • šetří vaše peníze, používáte-li držáky s rukojetí (např. 1li až 1,5/2li TP krabice, kelímky a plastové jednoráz. "nádobí".)  - stačí vkusný držák s rukojetí  .. a na slavnostech, rodinných či přátelských setkání, zahradních letních posezení  překvapíte )
 • držáky byly vyvinuty pro lepší sebeobsluhu a lze do nich vkládat i průmyslový obal s obsahem tekutin nežádoucích pro přímý styk s kůží, poslouží jako ochranná pracovní pomůcka na ruce (Savo, čistící prostředky, slabé kyseliny aj.)  jsou omyvatelné , hygienické i bezpečné, recyklovatelné a plast PP vyhovuje podmínkám a účelu nosit takové tekutiny na což má s deklarovanou CE.       Navíc jsou tyto výseky lehké na ruce,  jsou skvěle skladovatelné a kdykoliv mobilní. 
 • držáky s rukojetí z papíru jsou pro holčičky a kluky vyráběny i jako vystřihovánka a vymalovánka      - podporují kreativitu, zručnost, osob. rozvoj, při zapojení dětí podporujeme grafomotoriku -  malou průpravu předškoláků, menší plochy při kreslení udrží pozornost i u malých dětí; různorodostí s nepravidelnými i geometrickými pravidelnými tvary dané do postaviček jsou úmyslně různorodě nastaveny k nápomoci i k učení uvolnit si ruku, aby zvládla nepravidelné tvary, pravidelné a co nejvíce podobné: vlnky, rovné čáry grafomotorické, plošné vyplňování tvarů a hlavně vždy se zapojením dětského umu a fantazie, tvořivosti a i radost  z vlastní kreativity.       
 • (nešetřeme pochvalou a pokud můžeme dohlédněme na bezchybný střih, nebo raději přímo zručnější vypomohou menším nezkušeným dětem s vystřihnutím prvních větších předloh v nutné přesnosti, nalepení such.zipů, narilováním s ohyby, aby se mohl nosič zformovat, na výtisku jsou na A3 / 350gr. jsou po dvojicích, děti získají dárek a sobě přenosný nosič - držák dětských pítek...   
 • při používání držáků eliminujeme únik tekutin z obsahu vkládaných obalů po otevření i během sebeobsluhy

 

         DRŽÁKY S RUKOJETÍ  nám  ZPŘÍJEMNÍ  sebeobsluhu s nápojovými obaly , zamezí úniku tekutin , pořiďte si malého pomocníka,

         patří do každé domácnosti ...

         Pozn.:   speciální  MAGNETICKÉ  P E X E S O   je na jiné sekci  v češtině  ,  ( případně na samostané stránce v Ang. jazyce )

                                    Bylo záměrně 

 

Něco  o   D r ž á c í c h  s rukojetí  :

 

 Jak jsem vznikl  :  

Když se moje tvůrčí „máma“ rozmýšlela nad mým vznikem, muselo to být asi tajemné ale i pěkné.  Jednou mi ten příběh vyprávěla…  Měla denní službu v domově u seniorů a po roznášení obědů nakoukla do pokoje, kde byly ženy,  které pro svůj zdravotní stav musely být upoutány na lůžku,…  a tam se pozastavila. Z koutku dveří sledovala příjemnou babičku, jak se nahýbá pro pítko – malou krabičku, aby se osvěžila džusem s vitamíny. Ono totiž popíjet jenom celé dny čaje není zase až tak něco příjemného a  změna je vítána. Bylo zřetelné,  jak by jí byl nápoj po chuti a sama se ještě dovedla rukama obsloužit. Jenže pak se stalo to, co bylo důvodem a reakcí v následujícím. Babička pevně sevřela malou krabičku, aby si ji přitáhla k sobě a čtvrt obsahu se přes slámku rozlél. V tu chvíli to nebyla radost, ale lítost , že z tak mála obsahu něco zbytečně vyteklo. No a tím to začalo – tedy já. Po večerech se z papíru tvořil možný a funkční pototyp držáku, který by byl nosičem pro pítka. Vždyť z něj pijí nejen starší lidé, ale také a hlavně  d ě t i !  Při malé nepozornosti se nám to ukápnutí a rozlétí může stát všem.
No a já  Držák s rukojetí jsem teď  tady, abych  „oblékl“ vkusně všechny možné hladké Tetra Pakové krabičky i jiné obaly a pománal tak všem, kdo z něj pijí. A nejen to ! , můžete si mne děti i sami vymalovat a vystřihnout, aby jste ozdobily ty mé „oblečky“  a navíc já pomohu vašim
kamarádům a ostatním lidem, či zvířátkům malým finančním přispěním na nadační fondy  – prostě tam kde je to zapotřebí ♥☺…      a budu moc rád, když si mne oblíbíte a  zakoupíte, neboť vám  budu ku prospěchu  a vy spojíte užitečné s dobrým.

 

( motto : někdy i malé věci mohou měnit svět a udělat ho o něco lepší…)    

 

Pokud budete při objednávání u všech držáků s rukojetí volit dle číselné řady vámi podporující nadaci, půjde  malá částka z prodeje držáků s rukojetí právě tam, aby podporovala a pomáhala potřebnému a potřebným.

(pozn. 30.1.2016 byly staženy z e-shopu nadační /totožné/ držáky s rukojetí, nyní je lze objednávat  pouze přes mail. adresu s označením vytvořené číselné řady dle vlastního výběru a uvedeném počtu ks, Tyto vám zpětně potvrdíme s udanou cenou vč. přepravného a dle úhrady po té odešleme na odeslané údaje - jména/firmy, IČ/DIČ, adresy.

Držák s rukojetí pro vás bude připraven i doručen (dobírkou/hotově převodem),  částka určená pro vybranou nadaci bude mířit tam, kde jste určili (soustředěně 1xza měsíc - z  maloobchodního prodeje, (U velkoobhodních řetězců je nadační program na bázi odsouhlasené smlouvy a daných podmínek.)

Děkujeme zapochopení, změna byla udělána pro větší přehlednost e-shopu a prodejních  artiklů. Označení a podrobnosti najdete zvlášť v sekci Nadační program

   

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek